Tradisjonen tro inviteres alle medlemmer av idrettslaget til årsmøte i mars. I år deltok 11 stemmeberettigete på møtet.

Innledning
Styreleder ønsket velkommen til alle deltakere, og gikk gjennom det praktiske rundt gjennomføring av møtet. Dokumentasjon til Årsmøtet var gjort tilgjengelig på hjemmesiden i forkant.

Økonomi
Det er fremdeles en sunn økonomi i idrettslaget. Vi gikk med overskudd på rett over 100.000 kr i fjor. Det er bygget opp en solid egenkapital gjennom flere år med tanke på fremtidige investeringer i Søreide IL. Det er noen avvik i forholdet til budsjettet for 2022, som hovedsakelig skyldes strømutgifter, jubileumsfest og mulighetsstudien.

Valg
Valgkomiteen hadde i forkant av Årsmøtet lagt ned mye arbeid i å finne relevante kandidater til ulike styreverv. Forslaget fra komiteen fikk tilslutning i møtet. I tillegg til de faste styrevervene ble det også valgt inn en del vararepresentanter til styret. Disse vil delta på styremøter og være med på videre utvikling av idrettslaget.

Det nye styret er valgt frem til neste årsmøte i 2024.

Fra venstre: Birte Iversen (e-sport), Marius Engen (fotball), Cecilie Holm (nestleder), Steinar Holst (styreleder) og Paal Lysaker (innebandy). I tillegg fortsetter Christine Fredheim som representant for håndball frem til neste årsmøte.

Oppdatert organisasjonskart ligger her.

Styret takker for tilliten vi har fått fra medlemmene i idrettslaget.

Æresmedlemmer
Søreide IL ble stiftet i 2007 og feiret således 15-års jubileum i fjor. I løpet av disse årene er det mange som har lagt ned mye frivillig arbeid, og vært sentrale i utviklingen av idrettslaget.

To av de som spesielt har bidratt, både på treningsfeltet, i turneringer, i styrerom og på andre arenaer er Steinar Holst og Knut Eliassen. Begge har vært en del av Søreide IL gjennom en årrekke, og ble utnevnt som æresmedlemmer av idrettslaget på jubileumsfesten i fjor høst. Som siste punkt på agendaen på årsmøtet ble Steinar og Knut igjen takket for sin fantastiske innsats gjennom alle disse årene.

Knut takker nå av som styremedlem for fotballen, en rolle han har hatt siden 2015. I tillegg har han ledet fotballgruppen i mange år, og vært trener på G2006 helt siden oppstarten i 2012. Heldigvis vil Knut fortsette sitt arbeid for Søreide IL i "kulissene" som leder av valgkomiteen og gjennom ulike roller i fotballgruppen.

Steinar fortsetter ett år til som styreleder, så får vi se hva fremtiden bringer.

Tusen takk fra alle medlemmer av idrettslaget for innsatsen dere har lagt ned!


Protokoll fra årsmøte 2023