Tradisjonen tro inviterer vi til årsmøte i idrettslaget i mars. Vedlagt følger dokumentasjon til møtet, som inneholder:

  • Saksliste
  • Styrets årsmelding 2022
  • Resultat 2022
  • Budsjett 2023

Vi oppfordrer alle våre medlemmer til å stille på årsmøtet og ønsker alle hjertelig velkommen i Ungdomshuset på Søreide mandag 13. mars kl. 19:00. Det blir enkel servering til de fremmøtte.