Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag til årsmøtet gjøres
tilgjengelig på idrettslagets hjemmesider én uke før årsmøtet.

Forslag som skal behandles på årsmøtet, må være sendt til styret senest to uker før årsmøtet (admin@soreideil.no)

Vi oppfordrer alle våre medlemmer til å stille på årsmøtet.