Søreide IL har over flere år avsatt midler til et internt fond for å avhjelpe økonomisk vanskeligstilte og dette har vært behandlet  i hvert enkelttilfelle og som oftest basert på initiativ fra lagleder eller trener for den enkelte som trenger denne støtten.

Når vi nå får denne støtten fra Eivind Madsen, og at vi i tillegg har fått midler til samme formål fra en anonym giver, vokser fondet betydelig og vi ønsker å gjøre støtteordningen mer strukturert og kjent blant eksisterende og potensielt nye medlemmer.

Klubben har derfor etablert noen kritier for å søke om støtte og beskrevet prosessen rundt dette.

Følgende tekst vil bli inkludert i Klubbhåndboken:

Støtte til økonomisk vanskeligstilte medlemmer.

Søreide Idrettslag har et fond for støtte til økonomisk vanskeligstilte medlemmer. Det kan søkes støtte til refusjon av treningsavgift, støtte til utstyr og støtte til egenandel for deltakelse på cup og reise.

Søknadskriterier;

  • Gjelder for alle medlemmer og barn/ungdom som ønsker å melde seg inn i klubben.
  • Kort beskrivelse av grunnlag for å søke økonomisk støtte.
  • Kort beskrivelse av hva det søkes støtte til.

Støttebeløp;

  • Treningsavgift begrenset til èn gren/idrett.
  • Egenandel for deltagelse i cup/reise inntil kr. 1000,-.
  • Støtte til treningsutstyr inntil kr. 1000,-

I spesielle tilfeller kan beløpsgrensene vurderes

Behandling av søknad;

Vi håper at dette initiativet kan bidra til at de som er i en vanskelig situasjon, i en tid hvor kostnadene har steget betydelig for flere av våre daglige nødvendige behov, kan få muligheten til å fortsette med idrett og at de som ikke har sett seg råd til å kunne starte opp i idrettslaget nå kan få muliheten til det.