Søreide IL har inngått en avtale med Bergen kommune hvor det er gitt tillatelse til å oppføre lagbenker med en bod for oppbevaring av utstyr. Dette arbeidet ble påbegynt i starten av september og vi håper det er ferdigstilit innen utgangen av oktober.

Det er en trener på et av våre yngre lag som har tegnet lagbenkene.