Vedtaket betyr at også alle trenere i Søreide IL må få en godkjent trenerattest. Trenerattesten finner du på Norges Idrettsforbund sin hjemmeside, her finner du også mer informasjon om attesten og en brukerveiledning for gjennomføring. Link til trenerattest.

Trenerattesten vil være et krav for å kunne være trener i Søreide IL og etterlevelse vil følges opp av styret i klubben.