Alle som ønsker å delta må melde seg på via iSonen, følge denne linken:

iSonen | Digitalt årsmøte 2021 i Søreide IL

Alle medlemmer over 15 år som har betalt kontingent (kr 100,-) i 2020 har stemmerett. For de som ikke allerede har betalt kontingent, kan den eventuelt betales innen 1 måned før årsmøtet. Man får dermed mulighet til å avgi stemme på Årsmøtet.