Formålet til ungdomsutvalget er å gi ungdommen mulighet til å påvirke hva Søreide IL bør gjøre, slik at klubben blir en god og trygg plass for all ungdom på Søreide. Hvordan ønsker ungdommen å ha det i vår klubb? Hva kan vi gjøre for å motvirke frafall og få flere til å være aktive lenger.  

Ungdomsutvalget skal være en støtte til styret slik at det sikres gode beslutninger som hensyntar ungdommens behov og ønsker, og vil være representert på klubbens styremøter.

Ungdomsutvalget kontaktes på email; ungdomsutvalget@soreideil.no