Innledende runder vil bli gjennomført online, mens sluttspillet vil bli arrangert i Ungdomshuset onsdag 11.november.

Klubben har som målsetning å melde på 3 lag til kretsmesterskapet; 1 jentelag, 1 guttelag og 1 mixlag. Det kan bli gjort noen justeringer på dette dersom få påmeldte. Hvert lag vil bestå av minimum 2 spillere og maks 4 spillere, dette kan bli justert i forhold til antall påmeldte.

Nedre aldergrense er 2006 årgang (aldersgrense satt av NFF)

Alle som skal være med i klubbmesterskapet må enten være medlem eller melde seg inn i klubben. Deltakeravgiften på kr. 100,- dekker medlemsavgift. Det er mulig å være medlem i en annen klubb som fotballspiller og samtidig spille efotball i Søreide IL (dette er klarert med NFF).

Detaljerte regler for klubbmesterskapet vil bli gjort kjent i forkant av turneringsstart. Klubbmesterskapet og NM skal spilles på PS4.

Påmelding

Påmeldingsfrist er mandag 19. oktober.