De to siste årene har vi måttet arrangere digitale årsmøter i Søreide IL pga. koronarestriksjoner. Det var derfor med stor glede vi kunne ønske alle velkommen til Ungdomshuset denne kvelden. Siden Søreide IL er 15 år i år, feiret vi dette med kake og kaffe/mineralvann til alle fremmøtte.

Totalt 14 stemmeberettigede deltok i møtet.

Innledning
Saksliste og dokumentasjon var sendt ut i forkant av møtet. Styreleder ønsket velkommen, og etter at alle formaliteter var unnagjort, fikk vi en gjennomgang av årsberetningen.

Økonomi
Det er en sunn økonomi i idrettslaget. Totalt hadde vi et overskudd på 210.219 kr i 2021. For inneværende år budsjetteres det med et overskudd på rundt 480.000 kr. Vi har stabile medlemstall, og det jobbes aktivt i alle gruppene for å forebygge frafall av utøvere.

Annet
Det var ikke meldt inn noen spesielle saker til Årsmøtet denne gangen. Idrettslaget er nå tilbake i "normal" drift etter to år med unntakstilstand og pandemi. Det betyr at alle treninger, kamper og annen aktivitet er på vei til samme nivå som før restriksjoner og avlysninger traff oss i 2020. Vi jobber videre med å realisere noen prosjekter, bla. ny utendørs innebandybane. I tillegg ruster vi opp Klubbhuset både innvendig og utvendig.

For å ivareta ungdommen og de yngre utøverne våre, har vi etablert et eget Ungdomsutvalg. Dette utvalget vil arbeide med mange ulike saker i form av både sportslig aktivitet og sosiale tilstelninger. Som eksempel kan vi nevne det forrige ungdomsutvalget, som deltok både i utvelgelse av drakter og arrangerte møtekveld på Søreide skole rundt temaet seksuelle overgrep. Vi ønsker Ungdomsutvalget lykke til i arbeidet, og vil hjelpe til med organiseringen i en startfase fra styret sin side.

Valg
Valgkomiteen hadde i forkant av møtet sendt sin innstilling til Årsmøtet. Forslaget fikk tilslutning i møtet, og det nye styret ble dermed valgt for perioden 2022-2023 (frem til neste årsmøte).

På bildet vises styret for kommende periode:

Fra venstre: Knut Eliassen (fotball), Christine Fredheim (håndball), Steinar Holst (styreleder), Birte Iversen (e-sport), Cecilie Holm (nestleder) og Paal Lysaker (innebandy). I tillegg ble Merete Mikalsen valgt som varamedlem.

 

Styret takker for tilliten vi har fått fra medlemmene i idrettslaget. Vi går et spennende år i møte, der vi håper på en avklaring rundt ny ungdomsskole og mulig fotballbane på taket. I tillegg skal vi markere vårt 15-års jubileum med flere tilstelninger i løpet av året.


Protokoll fra årsmøte 2022