På grunn av Covid 19 og usikkerhet knyttet til store folkeansamlinger har markeringen av jubileet blitt lagt til 19. og 20. august. 

Det vil bli et aktvitetsarrangement i Søreidehallen fredag 19. august og jubileumsfest lørdag 20. august. Sett av datoene!

Som en del av markeringen vil Søreide IL også arrangere Søreideløpet 4. mai, som en felles aktivitet for alle aktive på tvers av grener og alle andre beboere på Søreide. 

Gjennom året vil vi følge opp med noen utdrag fra idrettslagets historie på vår hjemmeside - følg med.