Tradisjonen tro inviterer vi til Årsmøte i idrettslaget i mars. Vedlagt følger dokumentasjon til møtet, som inneholder:

  • Saksliste
  • Styrets årsmelding 2021
  • Resultatregnskap 2021
  • Revisjon av regnskap 2021
  • Budsjett 2022
  • Organisasjonsplan
  • Valgkomiteens innstilling

Vi oppfordrer alle våre medlemmer til å stille på Årsmøte. Vi ønsker alle hjertlige velkommen i Ungdomshuset på Søreide!