NFF kvalitetsklubb setter konkrete krav til struktur, kompetanse, styringssystem og organisering, og gjennom denne sertifiseringen sikres både utøvere, frivillige og ansatte en standard for sunn klubbdrift. 

Det vil være en årlig oppfølging av at kriteriene overholdes, og at nye kritierier implementeres.

Klubbens medlemmer er sentrale medspillere i denne prosessen;

  • Kjennskap til klubbens instrukser. og organisering.
  • Etterlevelse av instrukser.
  • Gjennomføre opplæring for trenere og lagledere.
  • Gi innspill til og ta del i forbedringer.

NFF kvalitetsklubb er en sertifisering tilrettelagt for fotball, men majoriteten av kriteriene gjelder på tvers av alle klubbens grener.