Vi ber om at samlingen prioriteres og at det stiller minimum èn representant fra hvert lag, helst alle i teamet. Det vil bli enkel servering (pizza)
 
Styret har i lang tid jobbet for å få etablert en 11'er-bane på Søreide. I den forbindelse har vi fått gjennomført en mulighetsstudie for å kombinere 11'er-bane med den nye ungdomsskolen som etterhvert kommer på Søreide. Fantastisk om vi får dette til! På møtet vil det bli vist utdrag fra denne studien.
 
Agenda for kvelden:
 
Tema: Trygghet – Mot – Raushet – Samhold​
 
kl. 18:00 Kompasset - ekstern presentasjon. ​Sjekk gjerne følgende link: https://www.blakors.no/kompasset/
kl. 18:45 Er vi på vei til å utvikle en negativ kultur på Søreide? ​Fellesprosjektet med skolen, FAU og elevrådet.​
kl. 19:05 Vårt ansvar og oppgaver. Relevante retningslinjer for trenere - og lagledere.
kl. 19:25 Pizzapause ​
kl. 19:45 Nytt fra Søreide​:
Presentasjon av Mulighetsstudie for 11'er-bane i kombinasjon med ny ungdomsskole på Søreide​
Oppdatering fra gruppene; fotball, håndball, innebandy og e-sport​
kl. 21:00 Slutt​
 
 
Av hensyn til pizzabestillingen ber vi om dere innen tirsdag 23. november gir tilbakemelding på hvem som kommer ved at det svares på henvendelsene dere har fått fra de respektive ansvarlige for grenene i klubben.
 
Vel møtt alle sammen!