Tilsynsvakten er tilbake på jobb fra og med i dag og normale treningstider er gjeldende.

Minner samtidig om disiplin i forhold til å tidlig melde fra om treningstider som ikke blir benyttet. Slik at disse eventuelt kan benyttes av andre eller at de som trener før eller etter slipper å hensynta smittevernregler ved inn- og utslipp.