Dette medfører at vi blir nødt til å stenge Søreidehallen for aktivitet fra om med i morgen 20. april til og med mandag 3. mai. 

På lik linje med byrådet oppfordrer vi lagene i innebandy og håndball som blir berørt av stengingen til å gjennomføre alternativ organisert trening utendørs. Dette kan gjøres på skolens uteområde, basketbanen på gamle Søreide skole eller i de tidsrommene som er ledige på Nedre (5'erbanen på gamle Søreide skole).