Det er andre gang vi måtte arrangere digitalt årsmøte pga smittesituasjonen. Totalt 12 stemmeberettigede deltok på Teams denne kvelden.

Innledning
Saksliste og dokumentasjon var sendt ut i forkant av møtet. Styreleder ønsket velkommen, og etter at alle formaliteter var unnagjort, fikk vi en gjennomgang av årsberetningen. Det ble et spesielt år på mange måter der korona satt sitt preg på all aktivitet i idrettslaget.

Økonomi
Deretter ble regnskap og det økonomiske behandlet, og 2020 ble et godt år til tross for alle utfordringer og problemer som har fulgt med denne pandemien. Idrettslaget har fått kompensert en del av inntektene som har falt bort med avlyste arrangementer.

E-sport og Nærmiljøanlegg
Neste punkt på agendaen var tre forslag som medlemmene stemte over. Det første forslaget var å utvide styret med ett medlem, nemlig ny representant fra e-sport utvalget. Dette ble vedtatt av Årsmøtet og vi ønsker e-sport velkommen i styret! Kontrollutvalget og revisorfunksjonen ble også vedtatt sammenslått til en gruppe.

Det er jobbet frem to spennende forslag på Søreide skole, der idrettslaget ønsker å bygge et nærmiljøanlegg. Dette anlegget vil bestå av en utendørs innebandybane, samt nytt kunstgress på grusbanen. Søreide IL må investere i dette anlegget for å få det realisert, men det er gode muligheter for å få tilbake statlige midler, samt å søke om privat støtte og sponsorer.

Bildet nedenfor er fra Bogafjell utenfor Sandnes, og kun ment som et eksempel. Banen vil bestå av et multisportsgulv og kraftig vant. Banen kan brukes både på sommerstid, og som isbane på vinterstid.

I tillegg til innebandybane ønsker klubben å legge kunstgress på grusbanen. Dette må utføres i henhold miljøkrav og vil være en 5'er bane. Skolen er positiv til disse anleggene, og vil kunne disponere de i både undervisning og frilek.

Før vi kan gå i gang med grunnarbeid og anleggsperiode, må vi inngå en bruksavtale med Bergen kommune og Skanska, som det jobbes videre med nå.

Årsmøtet støttet disse forslagene, og vi er enda ett skritt nærmere å få dette på plass nå!

Valg
Etter at budsjett var behandlet og noen endringer på organisasjonsplanen utført, var tiden kommet til valg. Valgkomiteen har gjort et godt arbeid med å finne kandidater til det nye styret, som nå ser slik ut:

Steinar Holst gjenvalgt som styreleder (1 år), Knut Eliassen gjenvalgt som styremedlem fotball (2 år), Paal Lysaker gjenvalgt som styremedlem innebandy (2 år), Birte Iversen valgt som nytt styremedlem e-sport (2 år) og Christine Fredheim valgt som nytt styremedlem håndball (1 år). Cecilie Holm (nestleder) og Merethe Mikalsen er ikke på valg og sitter frem til 2022. Flere detaljer fins i referatet som ligger nederst på siden.

Styret takker for tilliten fra medlemmene i klubben, og ser fram til å jobbe med mange spennende og utfordrende oppgaver i tiden som kommer.

Til slutt fikk Årsmøtet en gjennomgang av den nye hjemmesiden for Søreide IL - som ble lansert nettopp i forbindelse med dette møtet. Vi gleder oss til å ta den nye løsningen i bruk, og er sikre på at den nye hverdagen blir enklere og mer inkluderende for hele klubben.

Protokoll fra Årsmøte i Søreide IL 2021