Disse to dokumentene vil gi nyttig informasjon til klubbens medlemmer og være retningsgivende for hvordan en hendelse skal håndteres i klubben. 

Det er viktig at alle trenere og lagledere gjør seg kjent med innholdet i beredskapsplanen.

Klubbhåndboken vil være et godt oppslagsverk for klubbens rutiner og praksis, og et viktig dokument for en standardisert klubbdrift.

Om dere skulle ha spørsmål til noen av dokumentene, eller innspill til endringer så ta gjerne kontakt på admin@soreideil.no