Etter diskusjoner i kretsstyret og arrangørklubb har vi bestemt oss for å gå for gjennomføring av minirunden 20. mars i Bøneshallen. Smittevernreglene er fortsatt strenge og det er noen tilpasninger som gjøres for å følge alle pålagte retningslinjer.

Gjeldende bestemmelser for idrettsarrangementer setter dessverre strenge begrensninger for hvor mange spillere og trenere vi kan slippe inn i hallen om gangen – strengere enn under de minirundene som ble arrangert i høst. NBFs veileder for minirunde gjelder fortsatt, mens de nasjonale tiltakene tvinger frem følgende tillegg:

Antall personer

 • Hvert lag kan maksimalt bestå av åtte personer, inkludert spillere og trenere/lagledere.
 • Hvert lag må naturligvis ha minimum én, voksen lagleder, men helst ikke flere.
 • Det er ikke tillatt med tilskuere i hallen.

Avstand

 • Spillere, trenere/lagledere og dommere er unntatt bestemmelsene om avstand, men vi ber om at lagene holdes samlet og med avstand til andre lag og personer mellom kampene.
 • Spillere, trenere/lagledere og dommere skal alltid holde minimum to meter avstand til arrangører/funksjonærer.

Før/etter kampene

Vi ber om at lagledere hjelper arrangør med å være effektive med registrering ved ankomst, og ved å rydde og forlate hallen raskest mulig etter lagets siste kamp. Dette for å unngå forsinkelser. Om man må vente en stund på å få komme inn i hallen, ber vi om at lagene venter et stykke unna inngangspartiet, slik at man har god avstand til dem som forlater hallen, og andre som venter.

Antall personer på arrangementer

Selv om kravene til avstand blir oppfylt, skal det ikke gjennomføres arrangementer med flere personer som samtidig er fysisk til stede enn:

 • 10 personer på innendørs arrangement, likevel 100 personer hvor alle i publikum sitter på faste, tilviste plasser
 • 200 personer på utendørs arrangement, likevel 600 personer hvor alle i publikum sitter på faste, tilviste plasser
 • 50 personer på innendørs idrettsarrangement for utøvere under 20 år som tilhører idrettslag i samme kommune, eller 100 personer hvor alle sitter på faste, tilviste plasser

Ved idrettsarrangementer for personer under 20 år, skal alle som er til stede, inkludert utøvere og støtteapparat, inngå i beregningen av det totale antallet personer. Dette inkluderer også foresatte. Grunnen til at også utøvere, foresatte mv. skal regnes inn i totalantallet, er at ved slike arrangementer vil utøvere og publikum normalt ikke være adskilt, men blandes i løpet av arrangementet. Det anbefales at antall støttepersonell, foresatte og tilskuere begrenses så langt det er mulig.

Ansatte og oppdragstakere som står for gjennomføringen av arrangementer, skal ikke regnes med i det antallet personer som kan være til stede. Dette kan være ansatte i idrettslaget, funksjonærer eller foresatte som er arrangører.

 

Meld på lag i klassene

 • Micro (1.-2. klasse)
 • Mini (3.-4. klasse)
 • Lille (5.-7.klasse)
 • Ungdom (8.-10. klasse)
 • Vgs (1.-3. klasse vgs)

 

Påmeldingsfrist er søndag 14. mars 2021.