Ungdomshuset på Søreide er eid av Bergen Kommune og leies av Mobystiftelsen og Søreide Idrettslag. Mobystiftelsen disponerer huset torsdag, fredag og søndag. De resterende dagene i uken fungerer ungdomshuset som Søreide IL sitt klubbhus.

Det betyr at trenere, lagledere og medlemmer kan booke og benytte lokalene gratis i idrettslagets regi. Bruksområde kan være trenermøter, foreldremøter, pizzakveld, lagmøter, etc.

Lokalet har kjøkken, internett, videokanon, stoler til møteromsoppsett, osv.

Kalenderen under er til enhver tid oppdatert på hva som er tilgjengelig av tid.

Send email til styreleder@soreideil.no for booking eller spørsmål.

 

Søreide IL har sluttet å leie ut lokalet til barnebursdager o.l. Bakgrunnen for dette er at vi har startet opp med E-sport i Ungdomshuset og vi må ha de øvrige dagene tilgjengelige for de andre grenene i idrettslaget.

Vi er fleksible med utlån/utleie av lokalene til velforeninger og lag på Søreide som har behov for møteromsfasiliteter til f.eks årsmøter.Praktisk informasjon

Lokalet og inventar skal ryddes. Søppelbøtter tømmes og utstyr vaskes før og etter bruk.

Brukers ansvar

Gjøre seg kjent med Retningslinjer for bruk av Ungdomshuset.

Sosiale medier