Håndballgruppen

Leder & Sportslig Leder: Morten Riiser
Regionskontakt & Styremedlem: Christine Fredheim
Utstyrsansvarlig: Håkon A. Bøe

E-post: handball@soreideil.no

Medlemsansvarlig: Lene Dale | medlem.handball@soreideil.no 
Arrangements- & hallansvarlig: Merete Mikalsen | arrangement.handball@soreideil.no 
Dommeransvarlig: Merete Mikalsen | dommer.handball@soreideil.no

Kontaktpersoner


Sosiale medier

 


Økonomi

Lagskonto:

 

Billett Søreidehallen #506998

J07 Håndball #515834
J08 Håndball # 560605
J09 Håndball #580394
J11 Håndball #580364
J14 Håndball #508670