Håndballgruppen

Leder: Morten Riiser
Sportslig leder: NN

E-post: handball@soreideil.no

Kontaktpersoner


Sosiale medier

 


Økonomi

Lagskonto:

 

Billett Søreidehallen #506998
J04 Håndball #508670
J06 Håndball #141337
J07 Håndball #515834
J08 Håndball # 560605
J09 Håndball #580394
J11 Håndball #580364