Medlemskap

Kontingenten i idrettslaget er kr. 100 per år. Dette gir medlemskap i klubben og stemmerett på årsmøtet for medlemmer over 15 år. Medlemskontingenten vedtas som egen sak på årsmøtet.

Slik går du frem for å melde deg inn i Søreide IL:

  1. Åpne skjema nedenfor, enten ved å bruke påmeldingsknappen eller QR-koden
  2. Fyll inn data i skjema og lever
  3. Betal med (100 kr) til #506998 (Billett Søreidhallen)

 

Bli medlem i Søreide IL


Treningsavgift

Treningsavgiften varierer mellom de ulike idrettsgrenene og de ulike årstrinnene/lagene, og gir rett til å delta på treninger og kamper for de respektive lagene. Treningsavgiften vedtas på hvert årsmøte under budsjettvedtaket. Treningsavgiften dekker ulike sider ved driften av idrettslaget som f.eks. seriepåmeldinger, drakter til lagene, ulike forsikringer for trenere og utøvere, etc.

Kontingent 2021:

Kategori Fotball Håndball Innebandy E-sport
Barn 1100 kr 1225 kr 1100 kr 650 kr
Ungdom 1550 kr 1525 kr 1400 kr 1400 kr
Voksne 1700 kr 1825 kr 1700 kr  
Mosjon 200 kr   600 kr  

 

Slik går du frem for å melde deg på en våre idretter i Søreide IL:

  1. Åpne skjema nedenfor, enten ved å bruke påmeldingsknappen eller QR-koden
  2. Fyll inn data i skjema og lever
  3. Du mottar en faktura fra Søreide IL ifm årlig faktuerering som betales av den enkelte

 

Meld deg på en av våre idretter