Styret

Styreleder: Steinar Holst (styreleder@soreideil.no)
Nestleder: Cecilie Holm
Styremedlem fotball: Marius Engen
Styremedlem håndball: Christine Fredheim
Styremedlem innebandy: Paal Lysaker
Styremedlem e-sport: Birte Iversen
Varamedlemmer: Merethe Mikalsen, Martin Ainscough, Arve Grøsvik, Line Karlsen Folkedal, Thomas Kjærland  

E-post: styret@soreideil.no


Kontrollutvalget

Helge Kaland
Bjarte Aldal
Elisabeth Lysaker
Kjetil Myrdal

E-post: kontrollutvalg@soreideil.no

Valgkomite

Knut Eliassen
Stina Ulvik
Lise Sande

E-post: valgkomite@soreideil.no

Andre adminstrative roller og utvalg

Politiattestansvarlig: Cecile Holm
Rent idrettslag: Knut Eliassen
Barneidrettsansvarlig: Knut Eliassen

E-post: admin@soreideil.no

Ungdomsutvalget: ungdomsutvalget@soreideil.no
Anleggsutvikling: Steinar Holst -  anlegg@soreideil.no
Tilsynsvakt Søreidehallen: Simen Holm, Vilde Holst - tilsyn@soreideil.no


Grupper og Utvalg

Fotballgruppen: fotball@soreideil.no
Håndballgruppen: handball@soreideil.no
Innebandygruppen: innebandy@soreideil.no
E-sportutvalg: esport@soreideil.no

Utstyrsansvarlige alle grener: utstyr@soreideil.no