Søreide IL (SIL) ble stiftet 12. mars 2007 av noen ildsjeler som ville tilby et idrettslag for nærmiljøet. To nye kunstgressbaner ble etablert ved Søreide skole høsten 2008, samtidig som lagets første 18 fotballag ble etablert. Vi var da ca. 250 medlemmer.

 

Høsten 2011 ble en ny kunstgressbane etablert i Søviken (bak Steinsviken Barnehage). I løpet av våren 2016 ble det etablert en 9-erbane på Petedalsmyren i samarbeid med Gneist. Treningstidene deles 50/50 med Gneist inntil Søreide IL har en egen 11’erbane klar til bruk. Klubben har over flere år jobbet aktivt mot kommunen for å få etablert en 11’erbane i nærområdet og det er nå satt av et område til dette formålet i Grunnane i KPA.

De første håndballagene ble etablert høsten 2010 og høsten 2011 startet vi opp idrettsskole for 1. og 2. klasse, basistrening fra 3. klasse og breakdance/hiphop fra 3. klasse.  Høsten 2012 utvidet vi tilbudet ytterligere med turn for 4-5 åringer, og innebandy for ungdomsskoleelever.  I 2013 startet vi også med innebandy for de aller
yngste.

 

 


Ny flerbrukshall i mars 2014 gav mulighet for nye aktiviteter og økt aktivitet for håndballgruppen. Vi startet da opp med Bootcamp for voksne, som raskt ble en stor suksess, og utvidet tilbudet med flere typer trening i SFO tid (idrettsskole, breakdance, basketball, åpen hall for 4.trinn og eldre).  Dette i godt samarbeid med skole, SFO og FAU.

 

 

Våren 2015 var kick-off for Stjernelaget. Det er Hordaland Fotballkrets sitt serietilbud for mennesker med funksjonsnedsettelser. Det er en egen barneklasse i Stjerneserien, der barnelagene spiller kamper mot hverandre i serieturneringer. Stjerneserien har fokus på det sosiale, mestringsfølelse og gleden ved å drive idrett.

Søreide IL teller nå ca. 750 aktive medlemmer i alderen 4 til 60+!

Vi er tilknyttet Norges Bandyforbund, Norges Håndballforbund, Norges Fotballforbund, Norges Friidrettsforbund, særkretser og Bergen Idrettsråd.