Styreinstrukser

Søreide IL Vedtekter
Styrets instruks
Organisasjonsplan & kontaktinfo
Lovnorm for Søreide IL


Øvrige instrukser

Klubbhåndbok
Beredskapsplan
Instruks seksuell trakassering og overgrep
Instruks for reiser med overnatting
Treningstidsinstruks
Tilsynsinstruks
Instruks for valgkomite
Økonomirutiner og fullmaktsystem
Kvalitetsklubbansvarlig
Instruks for dommeransvarlig
Retningslinjer Klubbkolleksjon
Instruks politiattest
Refusjon av utlegg
Retningslinjer for lån av Ungdomshuset


Fotball

Instruks for Fotballgruppen
Fotballdommere
Håndbok for Søreide IL Fotball
Sportsplan fotball
Instruks sportssjef fotball
Fiks-ansvarlig


Håndball

Utvalgsinstruks Håndball
Instruks for håndballarrangement
Sportsplan håndball


Innebandy

Utvalgsinstruks Innebandy
Lagleders oppgaver Innebandy


E-sport